عکس ۶x۴

برخی از ادارات ایرانی مانند اداره گذرنامه یا سازمان نظام مهندسی، عکس ۶x۴ با شرایط و استاندارد زیر را از شما می‌خواهند:

۱. ابعاد عکس ۶ سانتی‌متر در ۴ سانتی‌متر

۲. رنگ پس‌زمینه عکس: سفید

۳. سوژه روبروی دوربین به صورت صاف نشسته باشد و به دوربین نگاه کند.

۴. رنگ پیراهن آقایان یا مانتو و حجاب بانوان سفید نباشد.

۵. از عینک طبی، عینک آفتابی، زیورآلات، کلاه و مواردی از این قبیل که باعث پوشاندن بخشی از صورت شود، استفاده نشود.

۶. صورت به طور واضح در عکس معلوم باشد و حداقل ۵۰ درصد عکس را دربر گرفته باشد.

۷. حجاب کامل برای بانوان و عدم استفاده از کروات برای آقایان

۸. آرایش مو‌ها و ریش‌های آقایان متناسب و متعارف.

نمونه یک عکس درست

عکس ۳x۴

اکثر ادارات ایرانی عکس ۳x۴ با شرایط و استاندارد زیر را از شما می‌خواهند:

۱. ابعاد عکس ۳ سانتی‌متر در ۴ سانتی‌متر

۲. رنگ پس‌زمینه عکس: سفید

۳. سوژه روبروی دوربین به صورت صاف نشسته باشد و به دوربین نگاه کند.

۴. رنگ پیراهن آقایان یا مانتو و حجاب بانوان سفید نباشد.

۵. از عینک طبی، عینک آفتابی، زیورآلات، کلاه و مواردی از این قبیل که باعث پوشاندن بخشی از صورت شود، استفاده نشود.

۶. صورت به طور واضح در عکس معلوم باشد و حداقل ۵۰ درصد عکس را دربر گرفته باشد.

۷. حجاب کامل برای بانوان و عدم استفاده از کروات برای آقایان

۸. آرایش مو‌ها و ریش‌های آقایان متناسب و متعارف.

نمونه یک عکس درست

عکس نهایی و ادیت شده

ثبت‌نام آنلاین (فایل عکس دیجیتال)

برخی از ادارات ایرانی مانند سازمان سنجش، فایل عکس پرسنلی را از شما با شرایط و استاندارد زیر می‌خواهند:

۱. سایز و ابعاد مشخص (در جدول پایین)

۲. رنگ پس‌زمینه عکس: سفید

۳. سوژه روبروی دوربین به صورت صاف نشسته باشد و به دوربین نگاه کند.

۴. رنگ پیراهن آقایان یا مانتو و حجاب بانوان سفید نباشد.

۵. از عینک طبی، عینک آفتابی، زیورآلات، کلاه و مواردی از این قبیل که باعث پوشاندن بخشی از صورت شود، استفاده نشود.

۶. صورت به طور واضح در عکس معلوم باشد و حداقل ۵۰ درصد عکس را دربر گرفته باشد.

۷. حجاب کامل برای بانوان و عدم استفاده از کروات برای آقایان

۸. آرایش مو‌ها و ریش‌های آقایان متناسب و متعارف.

نام سازمان مشخصات عکس درخواستی
سازمان سنجش

نمونه یک عکس درست

عکس ۲x۳

اداره نظام وظیفه در برخی مواقع عکس ۲x۳ با شرایط و استاندارد زیر را از شما می‌خواهد:

۱. ابعاد عکس ۲ سانتی‌متر در ۳ سانتی‌متر

۲. رنگ پس‌زمینه عکس: سفید

۳. سوژه روبروی دوربین به صورت صاف نشسته باشد و به دوربین نگاه کند.

۴. در لباس نظامی، درجه نظامی باید به طور کامل واضح و مشخص دیده شود.

۵. آرایش مو‌ها و ریش‌ها متناسب و متعارف.

نمونه یک عکس درست